ที่ปรึกษาทางธุรกิจ แนะนำข้อคิด วิธีการประสบความสำเร็จในธุรกิจ

4 เคล็ดลับ จากที่ปรึกษาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

1.สร้างแบรนด์ส่วนบุคคลของคุณอย่างรวดเร็ว มีประโยชน์สำคัญมาก หลายประการสำหรับผู้ประกอบการ กล่าว คือ จะสามารถช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจ
2.สร้างรายได้จากเครือข่ายของคุณ ถือเป็นอีกวิธีการที่คุณสามารถต่อยอดในการสร้างรายได้ของคุณได้อย่างต่อเนื่อง
3.ไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้ การเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง เป็นการสร้างธุรกิจที่ดี เพื่อการพัฒนาที่แตกต่าง สร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่า เพื่อนำมาเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้เกิดโอกาสที่ดีขึ้น เพื่อให้ผ่านพ้นปัญหาที่เกิดขึ้นไปได้อย่างเหมาะสมและง่ายดาย
4.การยอมรับกับการถูกปฏิเสธ ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเอง และกล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหา ยอมรับกับการถูกปฏิเสธ ให้ถือว่าเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่ผู้ประกอบการธุรกิจทุกคนต้องพบเจอ และจะต้องมีวิธีการก้าวผ่านไปให้ได้ ต้องฝึกตัวเองเพื่อให้คุ้นชิน ที่จะยอมรับและกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ จากการถูกปฏิเสธของลูกค้า อย่าเกรงกลัว หรือแม้กระทั่งหวาดกลัวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ต้องลองฝึกที่จะเรียนรู้ด้วยการค้นคว้า การพูดคุยกับคนแปลกหน้า ซึ่งเขาเหล่านั้นอาจเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ หรือแม้กระทั่งการเป็นลูกค้าของคุณในอนาคตก็ได้ แล้วคุณก็จะเข้าใจได้ดีว่า การถูกปฏิเสธไม่ได้ทำให้ธุรกิจของคุณล้มเหลวแต่อย่างไร แต่ในทางตรงกันข้าม จะเป็นขึ้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นใหม่ด้วยซ้ำ เพราะมันเป็นขั้นต่อไป ในการสร้างบันไดให้คุณได้ก้าวเดินในอนาคต เพื่อให้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้สูงสุด ก็ได้

ที่ปรึกษาธุรกิจ คือใคร

ที่ปรึกษาธุรกิจ คือ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ผู้ที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจนั้นๆหรือธุรกิจที่ใกล้เคียงซึ่งเคยอาบน้ำร้อนมาก่อนจึงสามารถที่จะแนะนำบุคคลอื่นได้และพร้อมให้คำปรึกษาในปัญหาต่างๆ จึงต้องมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพอย่างมาก ที่ปรึกษาธุรกิจอาจจะไม่ใช่ดีกรีดอกเตอร์เสมอไป อาจจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เชิงลึกหรือเคยผ่านธุรกิจนั้นมาก่อนที่รู้ไส้รู้พุง เริ่มต้นตั้งแต่1ถึง10 ตั้งแต่ต้นจนจบ พูดง่ายๆว่าจะต้องตรงสายเท่านั้น อย่างเช่น ถ้าต้องการทำธุรกิจเสริมความงามแต่ไปปรึกษาคนที่จบด้านนิติศาสตร์มา ก็ไม่เป็นผลและจะไม่ได้ความรู้อะไรเลย แต่ถ้าเราต้องการขายแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวและไปขอความรู้จากผู้ที่เคยขายแฟรนไชส์ชายสี่บะหมี่เกี๊ยวก็จะได้คำตอบที่ตรงจุดและรู้ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร


ทุกวันนี้การดำเนินธุรกิจทุกประเภท เจ้าของหรือผู้ประกอบการ ต้องการใช้บริการ ที่ปรึกษาธุรกิจ มากขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งในสถานประกอบการขนาดใหญ่ และสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เนื่องจากผู้ลงทุนหรือเจ้าของไม่มีความสามารและมีความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการครบทุกด้าน เป็นเพราะว่าทรัพยากร หรือพนักงานที่มีจำกัด รวมทั้งเงินลงทุนในช่วงที่เริ่มก็ยังไม่สามารถคาดคะเนได้ นอกจากนี้ยังไม่ทราบถึงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าคู่แข่งเป็นใคร ยิ่งใหญ่ขนาดไหน จึงถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีของที่ปรึกษาธุรกิจ เพราะผู้ลงทุนหรือเจ้าของธุรกิจจำนวนมากต้องการผู้ช่วย เช่น ที่ปรึกษาธุรกิจ มาเติมเต็มสิ่งที่ขาด พร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของธุรกิจแถมยังมีที่พึ่งทางใจว่าจะไม่ต้องเดินหลงทางหรืออ้อมไปไหนอีก

5 ข้อดีของการมีที่ปรึกษาทางธุรกิจ

  1. เจ้าของธุรกิจที่ว่าจ้างที่ปรึกษาจะไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก ไม่ต้องเดินอ้อมไปหาเป้าหมายแต่สามารถที่จะพุ่งชนกับปัญหาที่ควรจะต้องเจอและสามารถแก้ได้ทันที ซึ่งที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำตั้งแต่เริ่มจนจบเกี่ยวกับเงินลงทุน การทำตลาด การทำธุรกิจออนไลน์ วิเคราะห์แนวโน้มและโอกาสของธุรกิจที่ผู้ประกอบการกำลังจะเริ่มต้น
  2. ช่วยสร้างกิจการของท่านให้เป็นมาตรฐานสากลให้ดูมีความน่าเชื่อถือสามารถลงไปแข่งขันในตลาดได้ รวมทั้งช่วยดูเรื่อง ตัวกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ ของราชการ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจง่ายมากขึ้น ทำให้เกิดการถูกโกงหรือฉ้อโกงในธุรกิจน้อยลง
  3. ช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบความคิดทางธุรกิจให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องไม่ต้องเจอปัญหาความซ้ำซ้อนในระบบ หรือการเจอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคควรจะรับมือเช่นไร รวมไปถึงการรับมือกับสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงมากขึ้น ช่วยให้ตั้งหลักได้ถูกและปรับตัวได้เร็ว ไม่ใช่ยังใช้วิธีคิดแบบเดิมๆ ใช้วิธีการแบบเดิมๆ ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นแบบเดิมๆ จึงไม่สามารถสู้กับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันได้ ก็จะเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่รอวันระเบิดและธุรกิจก็ต้องปิดลง
  4. ช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างมั่นคงและยั่งยืน และยังเป็นการเติมเต็มให้กับเจ้าของธุรกิจ โดยที่ปรึกษาทางธุรกิจนั้นจะเป็นผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือและดูแลธุรกิจของท่านให้อยู่รอดและประสพผลสำเร็จ การที่จะเข้ามาแนะนำว่า สิ่งที่ผู้ประกอบการทำอยู่นั้น ใช่หรือไม่ใช่ แล้วทำการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา แล้วหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกับเจ้าของธุรกิจนั้นเป็นหน้าที่ของที่ปรึกษาทางธุรกิจอยู่แล้ว
  5. ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจโดยการช่วยให้คำแนะนำและบริหารทีมงานในองค์กรให้เป็นระเบียบและเป็นขั้นเป็นตอนมากที่สุด เพื่อลดความยุ่งยากซับซ้อนในธุรกิจนั้นๆและต้องปรับตัวให้เข้ากับสถาณการณ์ในยุคนั้นๆได้อย่างดี ยกตัวอย่างเช่น เมื่อก่อนจะต้องมีคำแนะนำว่าเป็นเจ้าของโรงงานหรือการเริ่มการผลิตจะทำกำไรได้เป็นอย่างดีแต่เทียบกับสมัยนี้แล้ว การมีโรงงานนั้นถือว่ามีค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูงมาก กำไรได้ไม่คุ้มเสียกับการนำเข้าของประเภทเดียวกันเป็นต้น

เจ้าของธุรกิจที่กำลังคิดว่าถึงเวลาแล้ว ที่องค์กรของตนเองจะต้องมีที่ปรึกษาธุรกิจ ถือว่าท่านกำลังมาอย่างถูกทางแล้ว พร้อมทั้งเปิดตัวเองสู่โลกการค้าได้อย่างมั่นใจ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญที่เก่งๆ และมีความสามารถเฉพาะด้านมีส่วนทำให้ธุรกิจเติบโตเป็นเท่าตัว หรือขยายฐานลูกค้าส่งผลให้กิจการมีกำไร โดยไม่ต้องใช้เวลานานมากนัก เนื่องจากบางธุรกิจจำเป็นต้องมีผู้นำทางด้านความคิด เพื่อชี้แนะวิธีการก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงได้

 

By Di Franco...